NOVA MATRÍCULA PER AL CURS 2016-2017

Documentació matrícula nou alumnat d’ESO i Batxillerat per al  curs 2016-17:     Enllaços al DOCV referent a la matrícula per al curs 2016-2017: http://www.docv.gva.es/datos/2016/04/18/pdf/2016_2552.pdf http://www.docv.gva.es/datos/2016/04/21/pdf/2016_2652.pdf http://www.docv.gva.es/datos/2016/04/22/pdf/2016_2731.pdf Cal recordar que Benetússer és districte únic pel que fa a la matrícula.